Opinie | Maak plaats voor bitcoinbeurs in Nederland

Sinds vorige week kent ons land twee bitcoinbeurzen. Een bitcoinbeurs is een handelsplatform waar bitcoins verhandeld kunnen worden.

Tot nu toe moesten bitcoin enthousiastelingen hun bitcoins nog verhandelen via buitenlandse beurzen. In Nederland bestonden alleen enkele bedrijven waar bitcoins kunnen worden gekocht. Er was echter nog geen beurs in Nederland waarop men koop- en verkooporders kon inleggen.

Bitcoin entrepreneurs hebben met (onder andere) twee problemen te maken in Nederland. De eerste is dat voor het opzetten van een beurs de goedkeuring is vereist van De Nederlandsche Bank (DNB). Eenieder die op een bitcoinbeurs wil aan- en of verkopen moet in beginsel bij of in naam van die beurs een saldo aanhouden. Uit dit saldo kunnen bitcoins worden gekocht, danwel wordt er bij verkoop een tegoed bijgeschreven. Dit saldo is betreft gelden die op enig moment aan de koper of verkoper van bitcoins zullen moet worden terugbetaald. Volgens de Wet financieel toezicht is het verboden dit soort gelden (zogenaamde opvorderbare gelden) bedrijfsmatig aan te houden, tenzij men – kort samengevat – beschikt over een (bank)vergunning of wanneer de gelden van zogenaamde professionele marktpartijen worden aangetrokken, bij uitstek niet de categorie waar men veel bitcoin aanhangers zal aantreffen. DNB kan een ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing zijn streng. De informatie die – op de website of in interviews – openbaar is gemaakt over de twee Nederlandse beurzen, maakt niet duidelijk of daadwerkelijk aan dit vereiste van ontheffing is voldaan. Eén beurs laat weten dat ze een tijdelijke vrijstelling heeft verkregen, terwijl de andere beurs voor een Franse route heeft gekozen. De centrale bank in Frankrijk zou “gemakkelijker” zijn geweest dan DNB. Die beurs lijkt een Franse rekening aan te houden.

Twee Nederlandse bitcoinbeurzen dus, met ieder een eigen benadering, maar die gemeenschappelijk hebben dat DNB een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering niet onvoorwaardelijk heeft kunnen of willen goedkeuren.

Een ander probleem voor de bitcoinbeurzen is kennelijk dat banken niet bereid blijken om rekeningen te openen voor die beurzen. Wellicht dat de opvatting van de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN Amro, als gehoord op BNR Nieuwsradio op 28 november 2013, hier een rol speelt: bitcoin is niks en iets wat niks is, daar moet je geen geld aan uitgeven. Een ander argument is misschien dat de bitcoin nog te veel wordt geassocieerd met criminele activiteiten, in het bijzonder witwassen. Dit zou op zich geen belemmering moeten zijn voor banken om een rekening te openen voor bitcoinbeurzen.

Het valt op ons dat er in Nederland nog steeds geen beleid is ten aanzien van het kunnen opzetten van een Nederlandse bitcoinbeurs. Naast deze twee net tot stand gekomen beurzen is een derde op komst, hoewel ook deze de benodigde ontheffing van DNB niet lijkt te kunnen verkrijgen. Misschien dat het tijd wordt dat daadwerkelijk in Nederland (overheids)beleid wordt ontwikkeld om een markt voor bitcoin in Nederland mogelijk te maken, waarbij verschillende beurzen naast elkaar kunnen opereren. Waar verhoudingsgewijs veel bitcoin-startups in Nederland actief zijn en er mede daardoor een nieuwe economie lijkt te ontstaan, is het jammer om te zien dat Nederland deze markt aan zich voorbij ziet gaan, hoewel een oplossing niet zo moeilijk hoeft te zijn. Aangesloten kan worden bij bestaande regelgeving, met name de Wft waar een specifieke vergunning of een ontheffingsmogelijk toegespitst op bitcoinbeurzen zou kunnen worden ontwikkeld. Indien een bitcoin beurs onder duidelijk toezicht staat van DNB (ontheffing van het verbod, stichting derdengelden voor het vermogen en het belangrijkst: goed toezicht op de aan te houden bitcoins) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme naleeft, zouden de banken niet langer hun diensten mogen weigeren. Het lijkt vooral koudwatervrees te zijn bij zowel banken als toezichthouders om niet door te pakken.

Door: Kjell Stelling, notaris te Amsterdam en Marek Kupperman, advocaat te Amsterdam bij het kantoor Warendorf

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: OPINIE

2 komentarze

  1. “Naast deze twee net tot stand gekomen beurzen is een derde op komst, hoewel ook deze de benodigde ontheffing van DNB niet lijkt te kunnen verkrijgen.” deze aanname is niet helemaal juist. We proberen alles netjes volgens alle wetten en regels te doen. Dat gaat nou eenmaal niet zo snel.

Skomentuj Daan Kleiman Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *