Minister Opstelten: Verbod op Bitcoin onnodig

In antwoord op Kamervragen heeft Ivo Opstelten (VVD), de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, aangegeven geen reden te zien om Bitcoin te verbieden. Hoewel de minister er weet van heeft dat de internetmunt wordt gebruikt voor onwettige betalingen, wijst hij er op dat dit ook voor andere betaalmiddelen geldt: “Financiële transacties ten behoeve van criminele activiteiten zijn niet voorbehouden aan cryptografische betalingsvormen; ook met reguliere valuta en betalingsvormen vinden criminele activiteiten plaats.”

De Kamervragen waren afkomstig van CDA-Kamerleden Peter Oskam en Eddy van Hijum, en werden gesteld naar aanleiding van twee recente nieuwsfeiten: het vuurwapen dat het Openbaar Ministerie en de Politie met behulp van bitcoins online aanschafte, en het incident waarbij een Nederlandse tiener zichzelf per ongeluk doodde met een online aangeschaft pistool. Oskam en Van Hijum wilden van de minister weten wat voor stappen er worden genomen om online wapenhandel te voorkomen. De CDA’ers stuurden daarbij aan op een mogelijk verbod op het TOR-netwerk, en op Bitcoin.

Hoewel minister Opstelten in zijn antwoorden aangaf hier (voorlopig) geen reden toe te zien, wijst hij er wel op dat de ontwikkelingen op dit terrein nationaal en international in de gaten worden gehouden. Ook wordt er volgens hem internationaal samengewerkt om drugs- en wapenhandelaars op te sporen, zoals het geval zou zijn geweest bij het oprollen van Silk Road. Ten slotte weet de dubbelvoudig winnaar van de Big Brother Award zijn eer hoog te houden met een nieuw wetsvoorstel: “Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III, dat ik binnen afzienbare termijn naar de Raad van State verwacht te kunnen sturen, voorziet onder andere in het creëren van een expliciete wettelijke bevoegdheid voor de politie om op afstand een computer te betreden.”

Zie ook: Politie gebruikt posterijen om anoniem wapen te kopen

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *