Column | ‘Gaat de prijs nog verder zakken?’

“Gaat de prijs nog verder zakken?” Het is een vraag die op Bitcoin-fora en in chatrooms vaak wordt gesteld wanneer de koers tegenzit. Meestal wordt de vraag gesteld door zenuwachtige bitcoin-houders, die met de realiteit worden geconfronteerd dat de bitcoin niet alleen maar in waarde stijgt, maar soms ook daalt. Er spreekt angst uit de vraag. Het doel ervan is doorgaans het voorkomen of beperken van (groter) verlies door de eerder gekochte bitcoins alsnog van de hand te doen.

“Gaat de prijs nog verder zakken?” Het is een vraag die ik nooit zal begrijpen. De vraag veronderstelt dat het publiek aan wie de vraag wordt gesteld slimmer is dan de markt. Dat deze mensen dus kunnen voorspellen wat tienduizenden, wellicht zelfs honderdduizenden handelaren, allen met eigen verwachtingen, motieven en beweegredenen, zullen gaan doen. De vraag lijkt er in vrij letterlijke zin vanuit te gaan dat anderen de toekomst kunnen voorspellen.

“Gaat de prijs nog verder zakken?” Het lijkt me zelfs een beetje een naïeve vraag. De vraag lijkt er vanuit te gaan dat mensen hun eerlijke verwachtingen zullen delen. Zeker in het geval van anonieme doch veelgelezen internetfora en chatrooms lijkt dit me een nogal optimistische aanname. Wie zelf de koers wil bespelen heeft er immers vaak baat bij dat andere handelaren zoveel mogelijk misinformatie tot zich nemen. Het antwoord van een willekeurige internetgebruiker kan eerlijk zijn, of niet. En er is geen manier om het verschil te herkennen.

Ik denk wel te begrijpen waarom de vraag wordt gesteld. De vraag legt vooral onzekerheid bloot. De vragensteller toont in feite aan dat hij of zij niet goed heeft nagedacht over de belegging, en hoopt dat anderen dat wel hebben gedaan. Er is door de vragensteller vermoedelijk niet in de bitcoin geïnvesteerd naar aanleiding van een rationele afweging. Er is geen verwachting opgesteld op basis van de unieke eigenschappen van de cryptografische valuta, de totale waarde van de markten waar de bitcoin een rol in kan gaan spelen, of zelfs vanwege een technische koers-analyse. In plaats van dat alles zal er zijn geïnvesteerd omdat de marktwaarde steeg. En dan is het schrikken als hij daalt.

Mensen die voor zichzelf tot de conclusie zijn gekomen dat Bitcoin wel eens heel groot kan gaan worden zien het natuurlijk anders. Voor hen is een koersdaling een zegen. Een lagere prijs geeft een nieuwe kans om goedkope bitcoins te verkrijgen, om zo het aandeel in het totale ecosysteem te vergroten. Zij willen weten of de koers nog lager gaat zodat ze later nog meer bitcoins voor hun fiat kunnen krijgen. Zij willen weten of de marktwaarde gaat dalen zodat ze hun eigen positie optimaal kunnen versterken. Als bitcoin echt zo groot wordt als zij denken kun je er immers maar het best zoveel mogelijk van zien te vergaren.

“Gaat de prijs nog verder zakken?” Ook ik vraag het me wel eens af.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *